Đội ngũ giáo viên

           Trường Mầm non Sơn Châu có tổng số 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên . Tất cả đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó 78% đạt trình độ trên chuẩn

           Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn gương mẫu về đạo đức, lối sống, về sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Tập thể CBGV-NV luôn tạo mối đoàn kết ,nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sĩ số lớp học:

- Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 44 cháu với 4 cô giáo

- Lớp MG 3 tuổi : 64 cháu được chia thành 2 lớp với 2 cô giáo

- Lớp MG 4 tuổi: 53 cháu với 2 cô giáo

- Lớp MG 5 tuổi: 63 cháu với 4 cô giáo