• Bài giảng điện tử : thơ " Mùa xuân"
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử: Thơ "Cây đào"
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án điện tử bài thơ: Nai con
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng điện tử : Truyện "Cáo Thỏ và Gà Trống"
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 33 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài giảng điện tử thơ "Gấu qua cầu" của lớp Mg 3 Tuổi A
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng điện tử thơ "gấu qua cầu"
 • Bài giảng điện tử Thơ "Làm Bác Sĩ"
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài giảng điện tử là một phần trong chương trình giáo dục mầm non, mang lại nhiều lợi ích cho nguuwoif dạy và người học., tiếp thu được nhiều kiến thưc và mở mang hiểu biết hơn. Sau đây là bài giảng thơ " Làm Bác Sĩ" lớp mẫu giáo 4Tuổi.
 • Bài giảng điện tử: Thơ "Em yêu nhà em"
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 47 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đối với trẻ mầm non hoạt động về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non. Vì ngôn ngữ giúp trẻ bày tỏ, trao đổi và giao tiếp với nhau trong học tập cũng như vui chơi. Thông qua hoạt động phát ...
 • Bài giảng hương sơn quê bé
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
  Vi deo tập thể giáo viên nhà trường xây dựng
 • Bài giảng điện tử (powerpoint) Truyện "Kiến thi an toàn giao thông"
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
              Bài gảng điện tử là cách giảng dạy bằng ứng dựng công nghệ thông tin trong giảng dạy , tạo cơ hội cho trẻ lĩnh hội các kiến thức bằng nhiều hình thức, tránh sự gò bó, nhàm chán trong giờ học.            Đối với trẻ mầm non thì việc ứng ...
 • bài giảng điện tử thơ "Quả thị" lớp 3A
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • bài giảng điện tử thơ "Gấu qua cầu" của lớp Mg 3A
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 72 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Làm quen văn học
  | Trường Mầm non Sơn Châu | 109 lượt tải | 1 file đính kèm