07/12/20  Hoạt động nổi bật  83
Bữa ăn gia đình của trẻ , vói hình thức tổ chức nhằm ấm áp tương tác quan tâm giúp đỡ nhau , đắc biệt các cháu được tự do và chủ động trong giờ ăn. Tao cho trẻ thoải mái, vui vẻ, không á lực cho trẻ. Trẻ được thực hiện các tháo tác tự xúc cơm, tự láy thức ăn vào bát cơm của mình.