• giáo án MTXQ "động vật sống dưới nước"
    | Trường Mầm non Sơn Châu | 355 lượt tải | 1 file đính kèm
  • giáo án
    | Trường Mầm non Sơn Châu | 357 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Đề thi Giáo viên dạy giỏi MN cấp trường-de-thi-giao-vien-day-gioi-mn-cap-truong-12209978.html
    | 890 lượt tải | 1 file đính kèm
    TRƯỜNG MẦM NON SƠN CHÂUĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI MẦM NON CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC: 2017-2018 (Thời gian làm bài 120 phút) PHẦN THI TỰ LUẬN: (15 điểm)Câu 1: Đồng chí hãy cho biết những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Thông tư 28/2016/BGD&ĐT, ngày ...